Hình Ảnh Ðặc Biệt Ngày Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa - Special Pictures of Republic of Vietnam Navy Day
Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa - Saigon, Republic of Vietnam
5 Tháng 10 Năm 1974 - 5 October 1974


Tran Hung Dao, Patron Saint of the Republic of Vietnam Navy
Thánh Tổ Trần Hưng Ðạo của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (Tài Liệu Tham Khảo 1) - Trần Hưng Ðạo, Patron Saint of the Republic of Vietnam Navy (Reference 1)

 

Traditional Republic of Vietnam Navy Day Ceremony
Ðề Ðốc Trần Văn Chơn, Tư Lệnh Hải Quân, và Hội Trưởng Hội Thánh Trần Hưng Ðạo dâng hương trước bàn thờ Thánh Tổ - Rear Admiral Trần Văn Chơn, Chief of Naval Operations, and the President of Trần Hưng Ðạo Temple perform traditional Navy Day ceremony at Trần Hưng Ðạo Statue

 

Rear Admiral Tran Van Chon, Chief of Naval Operations, reviews an honor guard on Navy Day 1974
Ðề Ðốc Trần Văn Chơn, Tư Lệnh Hải Quân, duyệt hàng quân danh dự trong ngày đại lễ Hải Quân 1974 - Rear Admiral Trần Văn Chơn, Chief of Naval Operations, reviews an honor guard on Navy Day 1974

 

Distinguished guests are present at the jubilant Navy Day 1974
Ngày Hải Quân 1974 tưng bừng với sự hiện diện của rất đông quan khách - Distinguished guests are present at the jubilant Navy Day 1974

 

Rear Admiral Tran Van Chon's opening remarks on Navy Day 1974
Nhật lệnh của Ðề Ðốc Trần Văn Chơn, Tư Lệnh Hải Quân, nhân Ngày Hải Quân 1974 - Rear Admiral Trần Văn Chơn's opening remarks on Navy Day 1974

 

An officer is awarded a medal for his distinguished service
Quân nhân hữu công được ân thưởng huy chương cao quý - An officer is awarded a medal for his distinguished service

 

An officer receives a fit promotion
Quân nhân hữu công được thăng cấp xứng đáng - An officer receives a fit promotion

 

An enlisted man is awarded a medal for his distinguished service
Quân nhân hữu công được ân thưởng huy chương cao quý - An enlisted man is awarded a medal for his distinguished service

 

Volleyball tournament on Navy Day 1974
Cuộc tranh tài bóng chuyền trong Ngày Hải Quân 1974 - Volleyball tournament on Navy Day 1974

 

Table tennis tournament on Navy Day 1974
Cuộc tranh tài bóng bàn trong Ngày Hải Quân 1974 - Table tennis tournament on Navy Day 1974

 

The Prime Minister of the Republic of Vietnam presides over a banquet
Dạ tiệc tiếp tân do Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa chủ tọa - The Prime Minister of the Republic of Vietnam presides over a banquet

 

Tran Hung Ðao Temple on Hien Vuong in Saigon, Republic of Vietnam
Ðề Ðốc Trần Văn Chơn, Tư Lệnh Hải Quân, đã đến tham dự lễ húy nhật của Ngài dưới quyền chủ tọa của Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa tại đền thờ Ðức Trần Hưng Ðạo ở đường Hiền Vương, Sài Gòn trước đó một ngày - Rear Admiral Trần Văn Chơn, Chief of Naval Operations, participated in the death anniversary day of Patron Saint Trần Hưng Ðạo presided over by the Prime Minister of the Republic of Vietnam at Trần Hưng Ðạo Temple on Hiền Vương in Saigon, Republic of Vietnam the day before

 

Rear Admiral Tran Van Chon, Chief of Naval Operations, holds an informal conversation with the dignitaries of
 Tran Hung Ðao Temple
Ðề Ðốc Trần Văn Chơn, Tư Lệnh Hải Quân, đàm đạo cùng các chức sắc trong đền thờ - Rear Admiral Trần Văn Chơn, Chief of Naval Operations, holds an informal conversation with the dignitaries of Trần Hưng Ðạo Temple

Tài Liệu Tham Khảo - Reference

1.     "Số Ðặc Biệt Về Hoàng Sa", Hội Cựu Quân Nhân Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà, tháng 6, 1974 - "Special Issue on Hoàng Sa", a publication of the Republic of Vietnam Navy Veterans Association, June 1974

2.     "Lướt Sóng - Ngày Hải Quân 1974", Tiếng Nói Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa - "Riding Waves - Navy Day 1974", Republic of Vietnam Navy Publication (courtesy of Commander Richard R. Ward, U.S. Navy (Retired), Pembroke, Massachusetts, U.S.A.)

 

back to top