Ngày Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, Arlington, Texas, U.S.A. (6 tháng 10 năm 2001)

Ðể tưởng nhớ đến công ơn những bậc tiền nhân đã có công bảo vệ đất nước, Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth trân trọng kính mời:

...

vui lòng đến dự Lễ Húy Nhật Ðức Hưng Ðạo Ðại Vương Trần Quốc Tuấn, vị Thánh Tổ của Quân Chủng Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, được tổ chức tại:

Hugh Smith Recreation Center
1815 New York Avenue
Arlington, Texas 76010
U.S.A.
(817) 274-1351
vào lúc 3:00 chiều Thứ Bảy
6 tháng 10 năm 2001 (ngày 20 tháng 8 năm Tân Tỵ Âm Lịch)

Chương Trình

2:30 p.m.: Quan khách đến

3:00 p.m.:
Khai Mạc


Lễ Tưởng Niệm

6:00 p.m.: Bế Mạc

Sự hiện diện của quý vị không những làm tăng thêm phần long trọng mà còn nói lên tinh thần gắn bó giữa những người Việt ly hương.

T.M. Ban Chấp Hành
Trưởng Ban Tổ Chức
Nguyễn Văn Nhựt

Ðiện thoại liên lạc:

 

back to top