HỘI TRÙNG DƯƠNG HẢI QUÂN (HQ) VIỆT NAM CỘNG HÒA (VNCH)

tại thành phố Dallas-Fort Worth (DFW), tiểu bang Texas, U.S.A.

 

Kính thưa qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ,

 

Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fortworth và vùng phụ cận sẽ tổ chức một ngày họp mặt để kỷ niệm 50 năm Hải Quân Việt Nam ra khơi vào ngày 22 tháng 3 năm 2003 tại nhà hàng Empress Restaurant, Arlington, Texas.  Thay mặt Ban Chấp Hành, chúng tôi kính mời qúi vị, nếu có thể được, về tham dự ngày họp mặt chung này.

 

Nhân dịp này, chúng tôi sẽ ấn hành một dặc san kỷ niệm. Kính mong Qúi Niên Trưỡng, Chiến hưũ giúp đỡ cho bài vở về Hải Quân, kinh nghiệm và những điều đáng ghi nhớ về một Quân Chủng mà chúng ta đã phục vụ trước đây để đặc san được phong phú về nội dung.

 

Mọi bài vở xin qúi vị gởi về cho Hung.Bui@Honeywell.com (người phụ trách ấn loát) hay về chúng tôi trước tháng 3 năm 2003.

 

Xin đa tạ và kính chúc qúi Niên Trưởng, Chiến hưũ an khang trong năm mới.

 

Kính,

Thay mặt Ban Chấp Hành

Nguyễn Xuân Dục

Hội Trưởng Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, USA

NXDuc@aol.com

Tuesday, 21 January 2003 13:08:35 EST

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kính gởi Qúi Niên Trưỡng, Qúi Chiến hữu HQ trong vùng DFW,

 

Trân trọng thông báo cùng qúi vị :

 

1/Một buổi họp măt Xuân Chiến Sĩ được tổ chức chung các Hội Ðoàn Quân DộI

 

vaò ngày Thứ Bảy, 18 tháng 1 năm 2003

từ 6:00 pm dến 1:00 am

Dịa diểm : Nhà Hàng Thanh Trà ( Maxim cũ)

Richardson, Texas

U.S.A.

Mổi khẩu phần tham dự $25.00

 

Qúi Niên Trưỡng, Qúi Chiến Hưũ muốn tham dự, xin liên lac C/H Vi Thanh Liêm @ 972-264-5858 hay Nguyễn Xuân Dục 972-462-0976.

 

2/ Như hàng năm, Hội Hải Quân Trùng Dương sẽ tổ chức một buổi họp mặt đầu năm cho Gia Ðình HQ tại địa phương.

 

Dịa diểm : trụ sở Cộng Ðồng NgườI Việt Quốc Gia

2231 Beltline

Garland, Texas

U.S.A.

Thời gian : ngày Chúa Nhật 9 tháng 2 năm 2003

từ 2:00 pm đến 8:00 pm

 

Trưởng Ban Tổ chức : C/H Trần Ðại Trung 972- 681-2640

Trưởng Ban Ẩm Thực : Chị Nguyễn Văn Nhựt. 972-264-1110

 

Mọi yểm trợ tài chánh hay thực phẩm xin liên lạc Chị Nhựt hay C/H Trần ÐạI Trung.  Ban Chấp Hành sẽ gởi thiệp mời đến qúi vi.  Nếu chưa nhận được xin vui lòng cho Ban Tổ Chức biết để diều chỉnh.

 

3/ Hội HQ Trùng Dương tổ chức Kỷ niệm 50 năm thanh lập Quân Chủng

 

vào ngày 22 tháng 3 năm 2003

lúc 6:00Pm đến 1:00am

tại nhà hàng Empress Restaurant (Arc-En-Ciel cũ)

Arlington, Texas

U.S.A.

Mỗi khẩu phần tham dự $25.00

 

Ngòai ra nhân dịp này Hội sẽ ấn lóat một Dặc San lấy tên Hải Quân VNCH Ra Khơi do C/H Bùi Quốc Hưng phụ trách. Qúi Niên Trưỡng, Chiến Hưũ góp bài xin lien lac Hung.bui@honeywell.com hay ve haiquantrungduongdfw@yahoo.com.

 

Hội dã liên lạc và mời gọi các Niên Trưỡng và Chiến Hưũ HQ khắp nơi về tham dự.  Tổng Hội HQ sẽ đến tham dự và phát hành Hải Sử với sự hiện diện của Niên Trưởng Chung Tấn Cang (nếu N/T không trở ngại vì sức khoẻ).

 

Trưởng Ban Tổ chức : C/H Trần Văn Nhơn

Phụ tá : C/H Vi Thanh Liêm, Nguyễn Văn Lang.

Cố vấn : N/T Nguyễn Văn Nhựt

 

Dây là dịp Qúi Niên Trưởng, Chiến hưũ liên lạc lại các bạn dồng Quân chủng. Xin liên lạc chúng tôi dể nhận thư mời.

 

4/ Hải Sử do N/T Nguyễn Tấn Ðơn (khóa 11) ấn hành tại Úc Châụ với dầy dủ danh sách các khóa SQHQ từ 1 dến 26, các khóa thụ huấn tại trường OCS và các khóa dặc biệt, và nhiều bài vở có giá tri Mỗi cuốn với cước phí gởi tận nhà là $20.00. Qúi N/T hay C/H muốn mua dể làm kỷ niệm xin liên lạc Hội hay Tandonnguyen@hotmail.com.

 

Trân trọng thông báọ

TM Ban Chấp Hành

Nguyễn Xuân Duc (Hội trưởng)

duc17@hotmail.com

Wednesday, 08 January 2003 08:02:10 +0000

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kính gởi Qúi Niên Trưỡng, Qúi Chiến Hữu HQ tại DFW,

Thưa Qúi vị,

 

Nhằm mục dích phụ giúp cho ngày Kỷ Niệm 50 năm thành lập Quân Chủng HQ/QLVNCH vaò ngày 22 tháng 3 năm 2003, Chúng Tôi sẽ ấn hành một đặc san "Hải Quân VNCH ra khơi" trong dịp nàỵ HQ Bùi Quốc Hưng dược chỉ định đặc trách ấn loát và trình bày (hung.bui@honeywell.com ). Chiến hưũ Vi Thanh Liêm đãm trách phần quảng cáọ.  Trân trọng thông báo dến Qúi Niên Trưỡng và Chiến Hưũ để liên lạc bài vở và giúp đở thi hành công tác.

 

Tran trong thong báọ

Nguyễn Xuân Duc

duc17@hotmail.com

 

back to top