HỘI TRÙNG DƯƠNG HẢI QUÂN (HQ) VIỆT NAM CỘNG HÒA (VNCH)

tại thành phố Dallas-Fort Worth (DFW), tiểu bang Texas, U.S.A.

 

HÌNH ẢNH XUÂN TRÙNG DƯƠNG QUÝ MÙI

ngày 9 tháng 2 năm 2003 tại Garland, Texas, USA

 

Ban Ẩm Thực & Tiếp Tân

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

XUÂN TRÙNG DƯƠNG QUÝ MÙI 2003

 

Trân trọng kính mời: …..........................................................................................................

vui lòng đến tham dự buổi họp mặt Tân Niên Quý Mùi 2003 của Gia Ðình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth được tổ chức:

 

vào ngày Chúa Nhựt, 9 tháng 2 năm 2003

từ 1:00 p.m. đến 7:00 p.m.

tại Trụ Sở Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas

3221 Belt Line Road

Garland, Texas 75044

U.S.A.

(972) 414-1388

 

Sự hiện diện của quý vị và gia đình sẽ kết nối lại mối liên lạc giữa những người đã một thời nhận “biển cả là mẹ và sao trời là ánh mắt người yêu”.

 

Thay Mặt Ban Chấp Hành

Hội Trưởng Nguyễn Xuân Dục

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH XUÂN TRÙNG DƯƠNG QUÝ MÙI 2003

 

1:00 p.m.      Tiếp Tân

2:00 p.m.      Khai Mạc

                   Nghi Thức Khai Mạc

                   Lời Cảm Tạ của Trưởng Ban Tổ Chức

                   Lời Chào Mừng của Hội Trưởng

                   Lời Nhắn Nhủ Ðầu Năm của Một Niên Trưởng

Lễ Mừng Tuổi

Lì Xì

2:30 p.m.      Nhập Tiệc

                   Văn Nghệ Giúp Vui

4:00 p.m.      Dạ Vũ

7:00 p.m.      Bế Mạc

 

Mọi đóng góp thực phẩm, xin liên lạc:

 

Chị Hà Văn Ngạc                (214) 726-0556

Chị Nguyễn Văn Nhựt          (972) 264-1110

Chị Nguyễn Văn Lang          (972) 602-8973

Chị Vi Thanh Liêm               (972) 264-5898

Chị Nguyễn Xuân Dục          (972) 462-0976

Chị Trần Ðại Trung              (972) 681-2640

 

back to top