HỘI TRÙNG DƯƠNG HẢI QUÂN (HQ) VIỆT NAM CỘNG HÒA (VNCH)

tại thành phố Dallas-Fort Worth (DFW), tiểu bang Texas, U.S.A.

 

Cựu Ðề Ðốc Trần Văn Chơn sửa sọan cắt bánh ăn mừng 50 năm ngày thành lập quân chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa tại nhà hàng Empress Palace, thành phố Arlington, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ tối Thứ Bảy, ngày 22 tháng 3 năm 2003

 

Cựu Ðề Ðốc Trần Văn Chơn cắt bánh ăn mừng 50 năm ngày thành lập quân chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa tại nhà hàng Empress Palace, thành phố Arlington, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ tối Thứ Bảy, ngày 22 tháng 3 năm 2003

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ðêm Trùng Dương Thứ Bảy, ngày 22 tháng 3 năm 2003 - Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Quân Chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa

Empress Palace Restaurant

2208 New York Avenue

Arlington, Texas 76010

U.S.A.

(817) 469-9999

Giá vé ủng hộ: $25.00/người

 

Chương Trình

 

6:30 p.m. – 7:30 p.m.                  Ðón tiếp quan khách

7:30 p.m.                         Nghi thức khai mạc

                                      Vài lời của vị Niên Trưởng

8:00 p.m.                         Dạ tiệc và văn nghệ

10:00 p.m.                        Dạ Vũ

12:00 a.m.                        Bế Mạc

 

Sự hiện diện của quý vị là góp sức chung phần để ngọn hải đăng quê mẹ được mãi bừng cháy sáng soi và nhắc nhở chúng tôi, những người con của biển cả, giữ trọn lời thề Tổ Quốc - Ðại Dương.

 

Thay Mặt Gia Ðình Trùng Dương

Trưởng Ban Tổ Chức

Trần Văn Nhơn

(972) 258-6275

 

Ban Liên Lạc

 

Chị Hà Văn Ngạc                (817) 858-0554

Anh Nguyễn Văn Nhựt         (972) 264-1110

Anh Nguyễn Văn Lang         (972) 602-8973

Anh Vi Thanh Liêm              (972) 264-5898

Anh Nguyễn Xuân Dục         (972) 462-0976

Anh Trần Ðại Trung            (972) 681-2640

Anh Ðỗ Trọng Lễ                (972) 262-0697

 

back to top