HỘI TRÙNG DƯƠNG HẢI QUÂN (HQ) VIỆT NAM CỘNG HÒA (VNCH)

tại thành phố Dallas-Fort Worth (DFW), tiểu bang Texas, U.S.A.

 

Webmaster Hà Mạnh Chí (trái) & Cựu Phó Ðề Ðốc Nguyễn Thành Châu (phải) tại một nhà hàng Việt Nam ở thành phố Paris, France tối ngày 8 tháng 8 năm 2002

 

Webmaster Hà Mạnh Chí (áo đỏ) cùng con gái và vợ (áo xanh) & gia đình Cựu Phó Ðề Ðốc Nguyễn Thành Châu tại một nhà hàng Việt Nam ở thành phố Paris, France tối ngày 8 tháng 8 năm 2002

 

back to top