HỘI TRÙNG DƯƠNG HẢI QUÂN (HQ) VIỆT NAM CỘNG HÒA (VNCH)

tại thành phố Dallas-Fort Worth (DFW), tiểu bang Texas, U.S.A.

 

TỤC LỆ CÚNG ÔNG TÁO

 

Theo phong tục tập quán Việt Nam, Ông Táo sẽ bắt đầu đi tập họp các Ông Táo khác tạI đình làng vào lúc 2-4 giờ sáng ngày 23 tháng 12 Âm Lịch (gà gáy đầu ?).  Nếu cúng chiều 23 tháng 12 thì Ông Táo đã đi rồI (vô ích).

 

Vậy nên nhớ cúng trước giờ Ông Táo đi (0:00 – 2:00 a.m.) nếu thuận tiện.  Bao giờ cũng tiễn đưa trước, không bao giờ tiễn đưa sau cả.  80% ngườI Việt Nam cúng đưa Ông Táo chiều 23 tháng 12 Âm Lịch là sai.

 

Tùy lòng hảo tâm cúng gì cũng được, nhưng hầu hết tạm như sau: nhang đèn, bình bông, hoa quả, con cá chép bằng giấy để ngài cỡI đi.

 

Câu vái Ông Táo như sau:

 

“Nam Mô (hoặc Cung Dâng) Ðông Trù Tây Mệnh Táo Phủ Thần Quân Táo Quân Tiên Sư NộI Gia Viên Trạch, NgoạI Gia Viên Cư.  Xin quý Ngài cảm ứng chứng minh thọ trì bảo hộ & báo cáo việc lành, tránh việc dữ.  Chúng con (tên, họ, địa chỉ) xin tiễn Ngài lễ vật đơn sơ, của ít lòng nhiều.”

 

Trương Văn Côn

Plano, Texas, USA

s-truong@raytheon.com

Friday, 24 January 2003 08:04:37 -0600

 

back to top