THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Rat đau buo^`n hay tin Nhạc Mẫu chiến hữu Nguyễn Bình Ðức (Arlington, Texas, USA) da that loc.  Gia đi`nh HộI Trùng Dương xin chan tha`nh chia xe noi buon to lon na`y cu`ng gia di`nh chiến hữu Ðức va` tang quyen.  "SINH KY' TU QUY".  Nguyen cau Huong Linh bac gai som duoc sieu thang ve  mien an lac vinh cuu.

 

Gia di`nh HộI Trùng Dương HảI Quân Việt Nam Cộng Hòa tạI thành phô’ Dallas-Fort Worth và vùng phụ cận, tiểu bang Texas, USA

Wednesday, 15 January 2003 02:15:32 EST

 

Thành Kính Phân Ưu

Nhạc Phụ Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn Nhựt (Khóa 8) cựu Trưởng Phòng Tổng Quản Trị, Bộ Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa:

Cụ Ông Nguyễn Văn Ðồng
đã thất lộc ngày 25 tháng 4 năm 2001 (mồng 3 tháng 4 năm Âm Lịch)
tại Giồng Ông Tố, Việt Nam
hưởng thọ 92 tuổi

Toàn thể Gia Ðình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A. xin thành thật chia buồn cùng Niên Trưởng Nguyễn Văn Nhựt (972-264-1110) và tang quyến.

Gia Ðình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A.
Tuesday, May 01, 2001 8:41 PM


Thành Kính Phân Ưu

Thân phụ Thiên Xứng 2 Nguyễn Hữu Duyệt là Cụ Ông Dominico Nguyễn Hữu Niệm vừa từ trần tại Biên Hòa, Việt Nam vào ngày 27 tháng 2 năm 2001, hưởng thọ 74 tuổi.

Toàn thể Gia Ðình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A. xin thành thật chia buồn cùng chiến hữu Nguyễn Hữu Duyệt và tang quyến. Nguyện cầu Thiên Chúa sớm đưa Linh Hồn Cụ Ông sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Ðàng.

Gia Ðình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A.
Thursday, March 1, 2001


Thành Kính Phân Ưu

Ðược tin Nhạc Mẫu của HQ OCS Nguyễn Xuân Kỷ đã vĩnh viễn ra đi tối ngày 25/01/2001 tại Richardon, Texas, U.S.A. sau 10 tháng nằm bệnh viện dưỡng lão. Thay mặt toàn thể Gia Ðình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A. xin thành thật chia buồn cùng chiến hữu Nguyễn Xuân Kỷ và tang quyến. Nguyện cầu Thiên Chúa sớm đưa Linh Hồn Cụ Bà sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Ðàng.

Buổi lễ cầu nguyện cho Nhạc Mẫu của HQ OCS Nguyễn Xuân Kỷ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 3 tháng 2 năm 2001, vào lúc 11:00 a.m. tại Nhà Thờ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thành phố Garland, Texas, U.S.A.

Gia Ðình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A.
Monday, January 29, 2001


Thành Kính Phân Ưu

Toàn thể Gia Ðình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A. rất đau buồn hay tin Paul Nguyễn con của chiến hữu Nguyễn Công Phương ở Lewisville, Texas đã tạ thế ngày 28 tháng 12 năm 2000, hưởng dương 1 tuổi. Tất cả chúng tôi đồng THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng chiến hữu Nguyễn Công Phương và tang quyến.

Gia Ðình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A.
Friday, December 29, 2000


Thành Kính Phân Ưu

Ðược tin
Cụ Quả Phụ Nguyễn Văn Viêm
Khuê Danh Trần Thị Kim Quỳ
Pháp Danh Tâm Dũng
mệnh chung ngày 10 tháng 11 năm 2000 (nhằm ngày 15 tháng 10 năm Canh Thìn), hưởng thọ 94 tuổi, là thân mẫu của các anh Nguyễn Văn Dinh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Văn Thịnh, và Nguyễn Văn Sơn.

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng gia đình các anh. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về cõi Phật.

Gia Ðình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A.
Wednesday, November 22, 2000


Thành Kính Phân Ưu

Chúng tôi rất đau buồn thông báo đến quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu:

Nhạc phụ chiến hữu Châu Văn Hai (Khóa 22) là cụ ông Lê Văn Hoành vừa từ trần ngày 6 tháng 9 năm 2000 tại Sài Gòn, Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi.

Chiến hữu Hai là một nhân sự trong toán hầu kỳ của Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth. Chiều Thứ Bảy, ngày 9 tháng 9 năm 2000, các chiến hữu Trung, Liêm, Nhựt (Khóa 18) đã đại diện Hội đến thăm và chia buồn cùng anh chị Hai.

Gia Ðình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A.
Monday, September 11, 2000


Thành Kính Phân Ưu

Thân Phụ của TX2 Nguyễn Thành Thôi [(972) 596-7176] là cụ Ông Nguyễn Văn Trước tạ thế ngày 31 tháng 8 năm 2000 tại Sài Gòn, Việt Nam, hưởng thọ 89 tuổi. Lễ cầu siêu tại Hoa Kỳ đã được cử hành tại Chùa Ðạo Quang, Garland, Texas. Vợ chồng Trương Văn Côn đã tạm thời thay mặt anh em TX2 & Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth tham dự.

Bạn TX2 Nguyễn Thành Thôi,

Trung và gia đình xin được chia xẻ cùng bạn và tang quyến nỗi đau buồn vô cùng to lớn này. Mong rằng tình chiến hữu, tình anh em trong gia đình HQ ở Dallas-Fort Worth sẽ sưởi ấm tâm hồn bạn chừng nào và nguyện cầu hương hồn Bác sớm siêu thăng về cõi Niết Bàn.

Trần Ðại Trung & gia đình


Thành Kính Phân Ưu

Toàn thể Gia Ðình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A. rất đau buồn hay tin Phu Nhân Phó Ðề Ðốc Diệp Quang Thủy đã tạ thế. Tất cả chúng tôi đồng THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Phó Ðề Ðốc Diệp Quang Thủy và tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh người quá vãng sớm được về nơi Thượng Giới.

Gia Ðình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A.
Monday, July 17, 2000


Thành Kính Phân Ưu

Kính nhờ quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu chuyển lời chia buồn của Gia Ðình Hải Quân Trùng Dương tại Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A., đến Niên Trưởng Trương Hữu Quỳnh (Khóa 11/Nha Trang) và gia đình {(360) 694-5787}. Rất đau buồn hay tin Thân Phụ Trung Tá đã mãn phần tại thành phố Vancouver, tiểu bang Washington.

Toàn thể gia đình chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng Niên Trưởng và tang quyến. Hy vọng chút tình chiến hữu vượt ngàn dặm xa xôi sẽ sưởi ấm phần nào cõi lòng quý vị giữa những giờ phút cực kỳ đau đớn này.

Nguyện cầu Hương Linh người quá vãng sớm được siêu thăng về Thượng Giới.

Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A.
Wednesday, July 12, 2000


Thành Kính Phân Ưu

Kính Niên Trưởng, Trước nỗi đau buồn vô cùng to lớn này, toàn thể gia đình Hải Quân & Hàng Hải Trùng Dương tại Dallas-Fort Worth và vùng phụ cận xin chân thành chia buồn cùng Niên Trưởng và tang quyến. Nguyện cầu hương hồn Cụ Bà sớm được siêu thăng về cõi Niết Bàn.

Gia Ðình Hải Quân & Hàng Hải Trùng Dương Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cận, Texas
T.M. Ban Chấp Hành
Trần Ðại Trung
Tuesday, June 13, 2000


Thành Kính Phân Ưu

Toàn thể gia đình HQ Trùng Dương Dallas - Fort Worth, Texas, vô cùng thương tiếc cố Tr / Tá Nguyễn Hương Rinh, một chiến sĩ kiêu hùng của QLVNCH đã vĩnh viễn ra đi.

Chúng tôi xin chân thành chia xẻ nỗi đau chung này cùng tang quyến cố Tr/Tá Rinh và gia đình Biệt Kích Lôi Hổ Sở Liên Lạc/Nha Kỹ Thuật/BTTM.

Ban Chấp Hành và gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW / TX
Friday, March 31, 2000

Cố Trung Tá Nguyễn Hương Rinh
Cựu Chiến Ðoàn Trưởng Sở Liên Lạc - Biệt Kích Lôi Hổ
Nha Kỹ Thuật, Bộ Tổng Tham Mưu, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Sanh ngày mồng Một tháng Giêng năm 1930 tại Nam Ðịnh, Việt Nam
Từ trần lúc 16:37 chiều, thứ Sáu ngày 24 tháng Ba năm 2000 tại San Jose, California.


Thành Kính Phân Ưu

Rất đau buồn hay tin một cánh hải âu nữa đã vĩnh viễn bay về trời. Toàn thể gia đình HQ Trùng Dương DFW xin chân thành chia xẻ nỗi đau này cùng tang quyến TX2 / N. V. Ðịnh. Nguyện cầu Linh Hồn bạn Ðịnh sớm được siêu thăng về Thượng Giới.

Ban Chấp Hành và toàn thể gia đình HQ Trùng Dương Dallas - Fort Worth, Texas đồng "Thành Kính Phân Ưu"
Monday, March 27, 2000


Thành Kính Phân Ưu

Rất đau buồn hay tin bạn Nguyễn Hùng Tâm, Ðệ II Hổ Cáp ( 20 ) vừa mới qua đời.

Toàn thể gia đình Hải Quân Trùng Dương Dallas - Ft. Worth xin chân thành chia xẻ nỗi đau buồn này cùng gia đình anh Tâm và tang quyến.

Cầu chúc Linh Hồn anh Tâm sớm được siêu thăng về miền an lạc vĩnh cửu nơi thượng giới.

T.M. Ban Chấp Hành và toàn thể gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW / Texas
Hội Trưởng
Trần Ðại Trung
Friday, March 17, 2000


Thành Kính Phân Ưu

Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth đã nhận được các tin buồn sau đây:

1.     Thứ nam của Cựu Hải Quân Trương Công Dân (Ca nhạc sĩ Danny Trương)

Anh TRƯƠNG HÙNG WILLY

đã tử nạn ngày 25 - 11 - 1999 (nhằm ngày 18 tháng 10 năm Kỷ Mão) tại Richardson, Texas, hưởng dương 28 tuổi.

Ðại diện Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth (Trung & Côn) đã thăm viếng Linh Cữu và đăng báo Phân Ưu.

2.     Thân phụ cựu Hội Trưởng Lê Ðức Chuẩn (Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth)

Ông LÊ DUYÊN
Pháp Danh Như Trương

đã thất lộc ngày 25 - 11 - 1999 (nhằm ngày 18 tháng 10 năm Kỷ Mão) tại Sài Gòn, Việt Nam, hưởng thọ 86 tuổi.

Gia đình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth sẽ đăng báo Phân Ưu trên báo Người Việt Dallas trong tuần này.

T. M. Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas
Hội Trưởng
Trần Ðại Trung
Monday, December 20, 1999


Thành Kính Phân Ưu

Chúng tôi rất đau buồn trước tin nhạc mẫu anh Trần QuangTài đã thất lộc tại Việt Nam. Kính nhờ Niên Trưởng Tu chuyển giúp đến gia đình anh Tài lời chia buồn của gia đình Hải Quân Trùng Dương Dallas - Ft. Worth, Texas. Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà MARIA sớm về nước Chúa và anh Tài chóng bình phục.

Ban Chấp Hành và toàn thể gia đình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Wednesday, December 15, 1999


Thành Kính Phân Ưu

Rất đau buồn trước đại tang của Chiến Hữu Trần Văn Tâm K. 12 ( nhà văn Trần Quán Niệm ). Toàn thể gia đình HQ Trùng Dương Dallas Ft. Worth xin THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng chiến hữu và tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà sớm được siêu thăng về cõi Niết Bàn.

T. M. Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Ft. Worth, Texas
Hội Trưởng
Trần Ðại Trung
Friday, November 5, 1999


Thành Kính Phân Ưu

Rất đau buồn nghe tin:

Cựu Hải Quân Ðại Tá VƯƠNG HỮU THIỀU, pháp danh Tâm Thiện, đã tạ thế lúc 10:00 giờ tối ngày 26 tháng 10 năm 1999 ( nhằm ngày 18 tháng 9 năm Kỷ Mão ) tại IRVINE, CALIFORNIA. Hưởng thọ 70 tuổi.

Niên Trưởng Thiều đã từng cư ngụ tại DFW và yểm trợ rất tích cực cho các sinh hoạt của Hội HQ tại địa phương. Sự ra đi của Niên Trưởng Thiều là một mất mát rất to lớn, không những cho gia đình riêng mà còn cho cả gia đình Hải Quân Trùng Dương tại DFW cũng như đại gia đình Hải Quân QLVNCH. Toàn thể gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW xin chân thành phân ưu cùng Bà Quả Phụ Vương Hữu Thiều và tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh cố Ðại Tá Thiều sớm được siêu thăng về cõi Niết Bàn.

GIA ÐÌNH HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG
Dallas - Fort Worth và Vùng Phụ Cận
Friday, October 29, 1999


Thành Kính Phân Ưu

Chiến Hữu Trieu Nguyen Khâm,

Rất đau buồn trước hung tin, toàn thể gia đình HQ Trùng Dương Dallas - Ft. Worth xin chân thành phân ưu cùng Chiến Hữu Khâm và tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh người quá vãng sớm siêu thăng về miền an lạc vĩnh cửu.

T. M. Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Ft. Worth, Texas
Hội Trưởng
Trần Ðại Trung
Friday, October 15, 1999


Thành Kính Phân Ưu

Kính nhờ niên trưởng Thương chuyển đến gia đình niên trưởng Tâm lời Thành Kính Phân Ưu của Gia Ðình Hải Quân Trùng Dương tại Dallas - Ft. Worth. Toàn thể gia đình chúng tôi rất đau buồn trước sự mất mát to lớn này. Mong rằng tình chiến hữu sẽ sưởi ấm phần nào cõi lòng quý vị trong những giờ phút giá băng này. Nguyện cầu Hương Linh người quá vãng sớm được siêu thăng về miền an lạc vĩnh cửu.

T. M. Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Ft. Worth, Texas
Hội Trưởng
Trần Ðại Trung
Thursday, September 23, 1999


Thành Kính Phân Ưu

Kính niên trưởng Tư,

Kính nhờ NT chuyển đến Bà Quả Phụ Lê Văn Rạng và tang quyến lời THÀNH KÍNH PHÂN ƯU của Gia Ðình HQ Trùng Dương tại Dallas-Fort Worth, Texas. Chúng tôi rất đau buồn trước sự mất mát to lớn nầy. Nguyện cầu hương linh người quá vãng sớm được siêu thăng về miền an lạc vĩnh cửu.

T. M. Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Ft. Worth, Texas
Hội Trưởng
Trần Ðại Trung
Monday, September 20, 1999


Thành Kính Phân Ưu

Thật đau buồn trước hung tin về Thân Phụ bạn Nguyễn Huy Việt. Gia đình tôi và toàn thể gia đình HQ Trùng Dương Dallas - Fort Worth chân thành chia buồn cùng bạn và tang quyến, thành kính nguyện cầu hương hồn Bác sớm được siêu thăng về miền tịnh độ.

T. M. Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Ft. Worth, Texas
Hội Trưởng
Trần Ðại Trung
Monday, August 23, 1999


Thành Kính Phân Ưu

Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth rất bàng hoàng nhận được tin chị Việt ( Mai ) ra đi một cách bất ngờ. Thật là một điều đau buồn rất lớn cho cả đại gia đình chúng ta. Mong rằng những tấm chân tình nồng ấm nhất của toàn thể các chiến hữu thuộc gia đình Hải Quân Dallas-Fort Worth gửi đến chiến hữu Nguyễn Hoàng Việt (K. 25) và tang quyến ở New Orleans, LA, sẽ phần nào giúp quý vị bớt cô đơn lạnh lẽo trong những giờ phút đau buồn này.

Nguyện cầu hương hồn chị Ðỗ Mai sớm được siêu thăng về miền An Lạc Vĩnh Cữu.

T. M. Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Ft. Worth, Texas
Hội Trưởng
Trần Ðại Trung
May 1999

back to top