Hình Ảnh Ngày Tết Tân Tỵ 12 tháng 2 năm 2001

Lì xi đầu năm trong ngày Tết Tân Tỵ, tối Thứ Bảy, 10 tháng 2 năm 2001, tại Dallas, Texas, U.S.A.

 

Hợp ca trong ngày Tết Tân Tỵ, tối Thứ Bảy, 10 tháng 2 năm 2001, tại Dallas, Texas, U.S.A.

 

Ðơn ca trong ngày Tết Tân Tỵ, tối Thứ Bảy, 10 tháng 2 năm 2001, tại Dallas, Texas, U.S.A.

 

Chiến Hữu Vi Thanh Liêm trong ngày Tết Tân Tỵ, tối Thứ Bảy, 10 tháng 2 năm 2001, tại Dallas, Texas, U.S.A.

 

Thủ Quỹ Hà Nguyễn Mỹ-Linh và chiến hữu Trần Ðại Trung trong ngày Tết Tân Tỵ, tối Thứ Bảy, 10 tháng 2 năm 2001, tại Dallas, Texas, U.S.A.

 

Chiến Hữu Trần Ðại Trung trong ngày Tết Tân Tỵ, tối Thứ Bảy, 10 tháng 2 năm 2001, tại Dallas, Texas, U.S.A.

 

Chiến Hữu Vi Thanh Liem nhận bằng Tưởng Lục từ Chiến Hữu Nguyễn Xuân Dục và Niên Trưởng Nguyễn Văn Nhựt trong ngày Tết Tân Tỵ, tối Thứ Bảy, 10 tháng 2 năm 2001, tại Dallas, Texas, U.S.A.


Chương Trình

1.     Vì nhận thấy số người tham dự sẽ rất đông, do sự đề nghị của một số chiến hữu trong Ban Chấp Hành cũ cũng như mới, Chiến Hữu Nguyễn Hữu Tường (OCS) ủng hộ thêm 1 con heo ($150).

2.     Vấn đề nhạc giúp vui và dạ vũ, anh Chinh ban nhạc Mây Hồng đã tình nguyện giúp với gía đặc biệt $400.

3.     Lì-xì cho các con em gia đình Hải Quân.

4.     Thực phẩm do nhiều vị phu nhân của gia đình Hải Quân đóng góp.

5.     Một số chiến hữu và thân hữu đã sốt sắng gởi tài chánh ủng hộ để chi phí và dùng trong quỹ.

6.     Các chiến hữu trong Ban Chấp Hành mặc quân phục (áo vest đen, quần và giày trắng.


Thiệp Mời

Trân trọng kính mời _____________________________,
vui lòng đến tham dự buổi họp mặt đầu năm Tân Tỵ 2001 của Gia Ðình Hải Quân Trùng Dương, Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A.

Trụ Sở Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia/Dallas, Texas
3221 Beltline Road
Garland, Texas 75044
(972) 530-2082
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2001
Từ 17:00giờ đến 24:00 giờ

Sự hiện diện của quí vị và gia đình sẽ kết nối lại mối liên lạc giữa những người đã một thời nhận "biển cả là mẹ và sao trời là ánh mắt người yêu."

T.M. Ban Chấp Hành
Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas
Nguyễn Xuân Dục (Hội Trưởng)
(972) 462-0976
(972) 264-5898
Meotrang@aol.com


Ðóng Góp Cho Buổi Họp Mặt Ðầu Năm Tân Tỵ 2001 của Gia Ðình Hải Quân Trùng Dương, Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A.

 1. Chiến hữu Chí: $150 để mua 1 con heo quay
 2. Chiến hữu Dục: $150 để mua 1 con heo quay + mì xào
 3. Cựu Hội Trưởng Trần Ðại Trung: $50 + rau câu
 4. Bà Hà Văn Ngạc: $100 + 50 ổ bánh mì
 5. Chiến hữu Hoan: xôi
 6. Niên Trưởng Nhựt: chả giò
 7. Chiến hữu Côn: bánh chưng + bánh bò nướng
 8. Chiến hữu Lang: cơm chiên
 9. Chiến hữu Nhựt: rau + nước mắm + dưa chua
 10. Chiến hữu Liêm: bánh hỏi
 11. Chiến hữu Quang (K 20 từ Florida): $40
 12. Chiến hữu Trần Ðỗ: $100 (sẽ đưa sau)

 

back to top