Xuân Hội Ngộ Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa năm Canh Thìn 2000 tại thành phố Garland, tiểu bang Texas, U.S.A.

Xuân Hội Ngộ Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa năm Canh Thìn 2000 do Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas làm trưởng ban tổ chức sẽ được tổ chức tại:

Nhà hàng ARC EN CIEL
Garland, Texas
vào lúc 6:00 giờ chiều
Thứ Bảy, ngày 8 tháng 1 năm 2000
Khẩu phần: $25.00/người

Trân trọng kính mời quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu và gia đình tham dự thật đông đủ, vận động các chiến hữu khác và các thân hữu cùng tham gia càng đông càng vui. Liên lạc lấy vé tại:

1.     Niên Trưởng Dư Trí Hùng

2.     Niên Trưởng Nguyễn Văn Nhựt

3.     Các Chiến Hữu:

o        Trung

o        Thông

o        Liêm

o        Lạc

o        Dục

Sẽ họp tổng kết

vào lúc 2:00 giờ chiều
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 12 năm 1999
tại nhà chiến hữu Trung
3022 Housley Dr.
Dallas, Texas
972 - 681 - 2640

để duyệt xét việc phân nhiệm và tổng kết tài chánh. Kính mời quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu đến tham dự đông đủ.

Ða tạ
Trần Ðại Trung

back to top