Xuân Hội Ngộ Trùng Dương năm Canh Thìn 2000 tại thành phố Arlington, tiểu bang Texas, U.S.A.

Xuân Hội Ngộ Trùng Dương năm Canh Thìn 2000 sẽ do Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas tổ chức tại:

Nhà hàng Lê Vi 2
1015 E. Pioneer Pkwy (Hwy 303)
Arlington, Texas 76010
(817) 274-2828
vào lúc 1:00 giờ trưa
Chủ Nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2000

Trân trọng kính mời quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu và gia đình Hải Quân Trùng Dương tham dự thật đông đủ, càng đông càng vui, để làm tăng thêm phần vui tươi, hào hứng cho buổi Xuân Hội Ngộ năm Canh Thìn 2000; đồng thời để thắt chặt tình thân hữu trong gia đình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas.

Chương Trình

Thực phẩm: Gia đình Hải Quân Trùng Dương đài thọ.
Yểm trợ nếu có xin liên lạc:

T.M. Ban Chấp Hành
Hội Trưởng
Trần Ðại Trung

back to top