Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-17| Tháng 02-17| Tháng 03-17| Tháng 04-17| Tháng 05-17| Tháng 06-17| Tháng 07-17| Tháng 08-17| Tháng 09-17| Tháng 10-17| Tháng 11-17| Tháng 12-17|

Tin Biển Tháng 12 Năm 2017 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. tiệc Hải Quân Trùng Dương mừng Xuân Mậu Tuất, ngày Chủ Nhật, 11 tháng 2 năm 2018

  danh sách quan khách tham dự tiệc Hải Quân Trùng Dương mừng Xuân Mậu Tuất, ngày Chủ Nhật, 11 tháng 2 năm 2018

  Phân Phối Vé Hải Quân Trùng Dương mừng Xuân Mậu Tuất, ngày Chủ Nhật, 11 tháng 2 năm 2018

  Cam ơn NT Pham Xuân Kha thông báo tham dư Xuân TD và chung bàn Ch/h Nguyen Xuân Duc.

  Đề tiên viêc săp xêp chồ ngồi và đăt phần ăn, rât cám ơn quí vị cho biêt sè tham dư hay không tham dư, hơac đã ghi chung môt nhóm với nhau.

  Hiên tại BTC ghi nhân có:

  Group anh Hoan Vũ 10 người
  group NT Lang Nguyen 10 nguoi
  Group Ha M Chi 10 ngươi
  Group Nguyen X Duc 10 nguoi (Kha+Duc...)
  Anh Trần Đai Trung group 10 người.

  Đa Tạ
  Lac Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Dec 5 at 1:59 PM

 2. THƯ MỜI Khánh Thành Kỳ Đài VNCH và Tượng Đức Thánh Trần

  Tế Lễ

  Nghi Thuc Le Khanh Thanh


  Nghi Thuc danh Chieng, Trong

  Cám ơn Chị Thủy Tiên bài Nghi Thưc và Cách Đánh Chiên Trồng rât chi tiêt và rò ràng.

  Theo đó tôi đã thêm bớt chút đỉnh, nhất là cach đánh Chiêng, Trống cho nhị vị trach nhiệm dể dàng thưc tâp và tôi và chị Thủy Tiên đã OK. Tôi in và gừi thư thẳng đến anh Liêm (không có email) đề anh am tường.

  Chù Nhât này 10/12 chúng ta sè không thề thưc tâp vì đa số nhân sư đi xa (3 người). Do đó, tôi và chị Thủy Tiên sè cố găng chọn môt ngày Chù Nhât, và địa điêm thich hơp( phần lớn cac nhân sư ờ Fort Worth, Arlington, Grant Prairie) đề cùng nhau tâp dợt.

  Trân Trọng
  Lac Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Dec 7 at 6:09 AM


  Kính gởi đến quý anh Nghi Thức đánh Chiêng, Trống cho ngày lễ Khánh Thành.. Nếu thấy thiếu sót xin vui lòng bổ túc hoặc tuỳ nghi sửa đổi . Chân thành cảm ơn.

  Thân kính,
  T.Tiên
  2017-12-06 0:35 GMT-06:00
  cotientran@yahoo.com


  Kính quí vị:

  Anh Sa đi Ohio và anh Hoan đi Houston tuần này, do đó buồi thưc tâp tế lể vào ngày Chu Nhat 10/12 đươc dời lai môt ngày Chù Nhưt khác.

  Đươc biêt anh Hoan và anh Sa cho biêt rằng không trờ ngại trong tuần 17/12. Tuy nhiên tôi sẻ cho quí vị biêt rỏ ràng ngày thưc tâp.

  Trân trọng
  Lac Nguyên
  banglinhlv@gmail.com
  Dec 6 at 11:32 AM


  Khanh Thành se la ngay 14/1/2018, anh nhơ Chi trong môt vị trí như sơ đồ.
  HQ kêt hơp với Hôi Cao Niên Dallas
  (Lac sè đứng trong vi trí backup anh Thanh khi cần.
  Ghì có 3 nhân vât cần thưc tâp kỷ là Chánh và hai Phó tế
  Nam Quan đứng làm vì mà thôi.

  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Dec 5 at 7:20 AM


  Kính thưa quí vị:

  Xin chuyển đến quí vị tin tưc dười đây của Hôi Cao Niên Dallas đề am tường. Sẻ có bài cách đánh chiên và trống đề thưc tâp.

  Môt buổi thưc tâp bài bản , chi tiêt rất cần thiêt cho chúng ta sẻ đươc tồ chức tai trụ sở Công Đồng Dallas số 3321 Beltline RD Garland TX 75044 (gần Saigon Mall), luc 1:00 PM ngày Chù Nhật 10 tháng 11. Vì tính cách quan trong cùa buôi thưc tâp, kính mời quí vi tham dư đông đù.

  Đề tiên viêc liên lac và giúp đở phương tiên ,sau đây là điên thoại cần biết:

  Lê Ngoc Thanh 2348 Millmar Dr Dallas tx 75228 phone 214-609-0464 home 214-328-9380
  Vi Thanh Liêm 2450 Lisa St Grand Prairie 75051 phone 972-400-5446 or 817-800-5857
  Nguyễn V Sa 1390 North Main st Eulles 76039 phone 419-356-5405
  Vũ v Hoan 2912 Montalbo Grand Prairie 817-659-9431
  Lac Nguyen Carrollton 469-346-9222
  Hà M Chí Grapvine
  Dương M Nhưt 401 W Ferndale ln Grand Prairie 972-262-1645
  Trần Q Khanh 6932 Brookdale dr Watauga 76148 682-429-6356
  Châu Đ Hiếu 7116 Sundance ln Ft Worth 76179 817-966-9021
  Trần Hưu Bé 211 E embercrest Arlington 76018 phone 682-582-7614
  Anh Hiệp 214-603-8175 Arlington???

  Hy vọng số phone và vùng cư ngụ nêu trên sè giúp quí vị liên lac, giúp nhau trong vấn đề phương tiên di chuyển.

  Trân Trọng
  Lac Nguyen
  banglinhlv@gmail.com
  Dec 5 at 7:11 AM


  Kính Quý anh,

  Tôi vừa soạn thảo và lấy kinh nghiệm những lần trước làm lễ Khánh Thành an vị Tượng ở Chùa xin gởi đến quý anh bài Nghi Thức này. Xin vui lòng bổ túc thêm nếu thấy thiếu sót. Tôi sẽ liên lạc với Jason mượn Hội Trường Cộng Đồng Dallas vào Chủ Nhật nầy Dec..10 lúc 1:00 PM để tập dượt lần đầu. Có gì trở ngại tôi sẽ xin thông báo lại. Tôi sẽ gởi thêm bài cho Chủ Lễ Phục Nguyện và bài đánh chiêng trống sau để quý anh tường.

  Thân kính,
  T.Tien
  cotientran@yahoo.com
  Date: 2017-12-04 22:32 GMT-06:00

 3. Phát Quà Giáng Sinh - Thứ 7, ngày 23 tháng 12, 2017 @ 2:00PM-6:00PM

  Kính gửi quý ông bà, cô bác, anh chị!
  Chúc quý vị nhiều sức khỏe.

  Đính kèm email là Thông Báo - Nhận Quà Giáng Sinh 2017. Xin quý vị mở PDF attachment.

  Xin quý vị giúp chuyển tiếp email đến tất cả đồng hương Dallas & các vùng phụ cận. Mọi đóng góp & góp ý, xin liên lạc qua điện thư vacofdallas@gmail.com hoặc điện thoại (972) 666-1168

  Cám ơn quý vị rất nhiều…
  Jason Lý
  webmt716@hotmail.com
  Date: 2017-12-11 15:02 GMT-06:00

 4. Chia Buồn

  Nhận được tin

  Ch/H HQ Dương văn Mai
  Trước phuc vụ tai BTL/HQ
  vừa mản phần ngày 8 tháng 12 năm 2017
  hưởng thọ 68 tuổi

  Hội HQTD/ Dallas-Ft Worth và vùng phụ Cân Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến, nguyện cầu HƯƠNG LINH SỚM vảng sanh cưc lạc quốc

  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Dec 12 at 9:45 AM


  Thông báo Tin Buồn

  Kính thưa quí NT, quí Ch/h HQTD

  Tôi vừa nhân đươc text message từ con của Ch/h HQ Dương văn Mai vừa thất lộc và tin tức như sau:

  MOUNT OLIVET CHAPEL
  2301 North Sylvania Avenue at NE 28th Street
  Fort Worth, TX 76111
  Phone 817-831-0511

  Tuesday Dec 12th @ 7pm Rosary/Viewing at MT Olivet
  Wednesday, Dec 13 @ 9:00am- Mass at Christ the King (1112 Eagle Dr, Ft Worth 76111.

  Trân trọng thông báo để tùy nghi thăm viếng, phúng điếu.

  Lac Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Dec 12 at 7:58 AM


  Tin Buồn

  Kính thưa quí NT quí ch/h HQ

  Nhân đươc tin từ ch/h Nguyễn Xuân Duc cho biêt môt ch/h Hải Quân Dương Văn Mai vừa qua đời tai Grand Prairie Texas???
  Quí ch/h nào nếu biêt tin tưc về ch/h Mai xin cho anh em HQ biêt.

  Đa Ta
  Lac Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Dec 11 at 12:54 PM


  Kính qúi NIên trưởng và qúi Chiến hữu ,

  Tôi nhận được tin một chiến hữu HQ vừa qua đời là ch Dương văn Mai nguyên HQ phục vụ tại BTL, tại Cần Thơ và Phú Quốc qua một thân hữu cho biết và cho cã Dt gđ .

  Tôi đã cho ch HT biết để liên lạc trực tiếp ... nhưng không biết ch HT đã liên lạc chưa mà lại gởi email đến mọi người. Vậy thì ai sẽ đại diện hội để tìm hiểu giúp đỡ ???

  Kính
  Nguyễn xuân dục
  nxduc20@gmail.com
  Dec 11 at 6:56 PM


  Cám ơn anh Duc cho biêt thêm chi tiêt đơn vi của Ch/h quá vãng Dương văn Mai.

  Tôi đã điên thoai đề tìm hiểu thêm chi tiêt, nhưng chưa đươc hồi âm, tuy nhiên đề tìm hiểu cho thấu đáo , email, đìên thoai là phương tiên nhanh nhât đề anh em trong chúng ta truyền đat tin tưc với nhau. Tôi cùng có hòi anh Vủ Hoan cư ngụ tai Grand Prairie vì biêt đâu cac anh em ờ vùng này biêt rò , nhưng anh cũng không có tin tưc gì hơn, ngoài ra anh Tâm Đàm K20 nói rằng sè tìm hiêu chi tiêt và cho anh em biêt nếu có và Tâm có nói chăc gia đình họ đang bận nên chưa hồi âm cho bạn mà thôi.

  Nghĩa Tử là Nghĩa Tân, môt lời phân ưu với gia đình có người quá vãng là điều quan trọng, nếu có cáo phó thì rât dề dàng cho chúng ta, nếu không có cáo phó, sự tìm hiểu cho rò ràng là điều cần thiêt đề chúng ta sè không lầm lẩn chia buồn cùng tang quyến.

  Bên lề: Môt ch/h HQ trong danh sách làm lề truy điêu hàng hai năm đại hôi, sau này phài xin lồi vì ch/h này xuât hiên... "tao còn sống mà tụi bay làm lề truy điệu tao" ....

  Tình thân
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Dec 12 at 5:09 AM

back to top