Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-19| Tháng 02-19| Tháng 03-19| Tháng 04-19| Tháng 05-19| Tháng 06-19| Tháng 07-19| Tháng 08-19| Tháng 09-19| Tháng 10-19| Tháng 11-19| Tháng 12-19|

Tin Biển Tháng 7 Năm 2019 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Kính chuyển tin

  Xin chia sẻ hình ảnh buổi Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng tượng đài Hoàng Sa tại thành phố Little Saigon, tiểu bang California, USA

  Số tiền ân nhân ủng hộ đã lên gần gấp đôi con số dự trù $70,000. Hiện nay tổng cộng là $138,000. Behind the scene:
  Đứng đầu là đóng góp của các khóa SQHQ/NT được 59%.
  Đứng nhì là các đóng góp từ dân sự được 22%
  Đứng ba là Hải Quân nói chung bao gồm Officer Candidate School (OCS), Lưu Đày, Hàng Hải
  Thương thuyền, Đoàn viên v.v... 11%
  Đứng thứ tư là các hội đoàn được 7%

  HQ Nguyễn văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 11 at 6:36 PM

 2. Xin thông báo đến Qúi Niên trưởng , qúi chiến hữu :

  Niên Trưởng Trần Đình Trụ K8
  Nguyên Chỉ Huy Phó (CHP) hải đội 5
  Vừa mất tối qua ngày 15/7/2019 tại Houston, Texas, USA
  Tang lể sẽ thông báo sau

  Kính
  Nguyễn Xuân Dục
  nxduc20@gmail.com
  July 16, 2019 at 7:13 PM

 3. VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

  ÔNG PHẠM QUANG HẬU
  Nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia (CĐNVQG) Dallas/Vùng Phụ Cận
  Đã mãn phần Ngày 9 Tháng 7 Năm 2019
  tại Dallas, Texas, USA

  HỘI ÁI HỮU HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG Dallas-Fort Worth (DFW), Texas, USA
  Thành kính chia buồn cùng Tang quyến
  Nguyện cầu Hương linh Ông Phạm Quang Hậu được thọ sanh về cảnh giới an vui.

  HQ Nguyễn văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  July 16, 2019 at 10:30 AM

 4. Kính quý chiến hữu (ch//h):

  Môt phiên hop sẻ đươc tổ chức như sau:

  Thời Gian : 3:pm ngày Chủ Nhât 14/7/19
  Địa Điểm : 1032 E. Seminole Trail, Carrollton, TX 75007

  Chương Trình Nghi Sự: Thành lâp Ban Tổ Chức (BTC) Đai Lể Đức Thánh Trần 2019.

  Trân trọng
  HQ Nguyễn văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  July 3, 2019 at 12:40 PM

  P.S.: (quý ch/h vùng Arlington, Texas thông báo và trợ giup phương tiên cho nhửng người không có email; Cám ơn)

 5. Thân/kính gửi quý vị,

  Chị Nhạn đã đồng ý với anh Uy là Hội Hải Quân sẽ thực hiện lễ Phủ Cờ cho cố HQ Trung Tá Nguyễn Minh Thơ. Đề nghị Hội Cựu Chiến Sĩ (CCS) VNCH Nam Florida tham dự, anh Nguyễn Trà Hội Trưởng Hội CCS liên lạc với anh Uy về việc tổ chức nếu đồng ý.

  HQ Trung Tá Nguyễn Minh Thơ
  Pháp danh Pháp Tâm
  Sinh ngày 04 tháng 11 năm 1936
  Mất lúc 05:30 PM ngày 05 tháng 7 năm 2019
  Hưởng thọ 83 tuổi
  Tại Fort Myers, Florida, USA

  Linh cữu được quàn tại nhà tang lễ:
  Caballero Rivero Woodlawn South
  11655 SW 117th Avenue, Miami, Florida 33186

  Tang lễ theo nghi thức Phật Giáo tại nhà quàn vào khoảng 1giờ rưỡi, tiếp theo là thăm viếng vào những ngày:

  Thứ Sáu 12-7-2019
  4:00 pm: Lễ nhập liệm, phát tang
  5:30 pm - 8:00 pm: Phúng viếng

  Thứ Bẩy 13-7-2019
  10:00 am: Lễ Khiến Điện, cầu siêu
  Lễ phủ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa
  Nhạn Phan PD Diệu Phi
  Tố Oanh
  Tố Uyên
  Nguyễn Minh Thúy Phượng

  Tại Woodlawn Park (Cemetery) South, 11655 SW 117 Ave, Miami, FLorida 33186

  Thân
  Chu Bá Yến
  yenchu36@aol.com
  Sent: Mon, Jul 8, 2019 7:28 pm


  PHÂN ƯU

  HQ Trung Tá
  NGUYỄN MINH THƠ
  Xuất Thân Khóa 8
  Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, Việt Nam Cộng Hòa
  Nguyên Chỉ Huy Trưởng (CHT)/Căn Cứ Yểm Trợ & Tiếp Vận (CCYTTV)/An Thới, Phú Quốc & CÁT LỞ

  Đã mãn phần
  Ngày 05 tháng 7 năm 2019 lúc 5 giờ 35 phút
  (nhằm ngày 03 tháng 6 năm Kỹ Hơi)
  tại Fort Myers, Florida, USA

  HỘI ÁI HỮU HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG Dallas-Fort Worth (DFW), Texas, USA
  Thành kính chia buồn cùng HQ Trần Đại Trung và tang quyến
  Nguyện cầu Hương linh NT Nguyễn Minh Thơ được thọ sanh về cảnh giới an vui.

  Hội Trưởng Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 9 at 9:20 AM


  Quý Niên Trưởng,
  Quý Chiến Hữu HQ,

  Vừa được tin Cựu HQ Trung Tá Nguyễn Minh Thơ vừa từ trần khoảng 5:00 chiều hôm qua (7/5/2019) tại Miami, Florida, USA. Xin thông báo dến tất cả Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu. Chương trình tang lễ sẽ được phổ biến sau khi nhận thêm tin tức.

  Hùng M. N.
  nguyenhm2k6@yahoo.com
  Sent: Sat, Jul 6, 2019 3:59 pm


  Cám ơn Ch/h Trần Đại Trung K18 HQ vừa cho biết, HQ Trung Tá Nguyễn Minh Thơ K8 HQ vừa qua đời tai Ft Myers, Florida, USA lúc 5:36 chiều ngày 5/7/19.

  Trong khoảng thời gian làm viêc tai Căn Cứ Yểm Trợ Tiếp Vận (CCYTTV)/An Thới Phú Quốc, Niên Trưởng (NT) Thơ là Chỉ Huy Trưởng (CHT)/CCYT, lúc đó tôi là Chánh Văn Phòng, Ch/h Hồ Hoàng Hảo là Trương Ty (TT) Chuyển Vân, Tr/u Tòng K16 TT Kỹ Thuât, Nguyển Thanh Hứa K16 TT CTTI Tr/u Thái K16 TT Tiếp Liệu (TL), Định K17 Trưởng Phòng Nhân Viên (TP) (NV), Bùi Thành Công K20 TP/ CTCT, ngoài ra có số SQ mới ra trường K21 như Vình, Đi, Nam, Hiệp, v.v...

  Khoàng thời gian tháng 4/75 Hải Đội 1 Duyên Phòng (HĐ1ZP) rút về Bộ Tư Lệnh (BTL)/vùng 3 Duyên Hải (ZH) lúc đó tôi là Thuyền Trưởng (TT) Duyên Tốc Đĩnh (PCF) có găp lại NT Thơ, lúc đó ông là CHT/CCYTTV/Cát Lở (Vũng Tàu) và HQ Th/Tá Nguyển Thanh Hứa ...

  Đại Hôi HQ Lưu Đày không bao giờ vắng măt với NT Thơ, cho đến khi ông bị tai nạn lât xe và bị thương trầm trọng, và từ đó sưc khỏe NT sa sút, đi lại rât khó khăn trong hai năm qua.

  Viêt vài dòng đề tưởng niệm NT, củng như lời chia buồn đến gia đình NT và anh em HQ từng môt thời phục vụ dưới quyền của NT khả kính, hiền hòa Nguyễn Minh Thơ.

  Lạc Văn Nguyễn cẩn bút
  banglinhlv@gmail.com
  July 6, 2019 at 5:26 AM

back to top