Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-21| Tháng 02-21| Tháng 03-21| Tháng 04-21| Tháng 05-21| Tháng 06-21| Tháng 07-21| Tháng 08-21| Tháng 09-21| Tháng 10-21| Tháng 11-21| Tháng 12-21|

Tin Biển Tháng 5 Năm 2021 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Good job HQTD.

  Trần Đỗ Cẩm
  Austin, Texas, USA
  camtran11@gmail.com
  Tuesday, May 4, 2021 at 11:24 AM


  Xin cám ơn Anh Chị Em (ACE) trong Hội Hải Quân Trùng Dương (HQTD) Dallas-Fort Worth (DFW), Texas. Tất cả thành công nầy một phần cũng nhờ vào sự ủng hộ từ tài chánh đến tinh thần của quý hội. Chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết để cộng sản không có cơ hội quấy phá cộng đồng của chúng ta.

  Chân thành cảm tạ
  Trương Minh Ẩn
  Haltom City, Texas
  antruong530@gmail.com
  Date: 4 May 2021 at 8:32:14 AM GMT-5


  Thay mặt cho Hội Hài Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth (DFW) Chúc Mừng Thị Trưởng Trương Minh Ần tái đắc cử vẻ vang chức Thị Trường Hampton City.

  Người VN tai DFW rât hảnh diên có một người Việt Nam đóng góp tiếng nói dân chủ tại Hoa Kỳ, và mong ông Thị Trường mạnh tiến trên con đường phục vụ đất nước Hoa Kỳ

  Chúc Mừng
  HQ Nguyển Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Mon, May 3 at 10:45 AM

 2. Kính thưa quý Niên Trưởng (NT), quý Chiến hữu (Ch/h), thân hữu và Gia Đình (GĐ) Hải Quân Trùng Dương (HQTD)

  Trên một năm nay, nạn dich Vũ Hán hoành hành trên toàn thế giới và Hoa Kỳ làm ảnh hưởng nặng nề đến mọi sinh hoạt cùa chúng ta, mọi hoạt động tạm dừng và từ mỗi gia đình của chúng ta tự cách ly đối với xã hội, bạn bè , người thân.

  Cho đến thời điểm hiện tại, chắc hẳn chúng ta đã được chích ngừa đầy đủ và tạm thời yên tâm đề có thể gặp gỡ bạn bè thân quyen.

  Một buồi tao ngộ đươc tổ chức cho GĐ/HQTD tại nhà hàng Buffet như sau:

  China Harbor Restaurant (Buffet)
  3512 S. Cooper St.
  Arlington, TX 76015
  Chù Nhật ngày 16 tháng 5, 2021
  Lúc 10:45 am

  Nhà hàng sè mở cửa lúc 11:00 AM, và chúng ta sẽ đươc dành chung phòng nếu chúng ta cùng đi vào một lúc, do đó quý ch/h cần có mặt lúc 10:45 am và chúng ta cùng nhau vào phòng dành riêng cho chúng ta.

  Đã quá lâu anh em và gia đình không gặp nhau, trân trọng quý ch/h và gia đình hảy tham gia họp mặt.

  Trân Trọng
  HQ Nguyễn văn Lạc
  469-346-9222
  banglinhlv@gmail.com>
  Saturday, May 1, 2021 at 3:07 PM

back to top